avion brod globus kamion poslovnjaci

U ponedjeljak 1.7.2013. budimo se u Europskoj uniji. Taj dan donijeti će nam niz promjena vezanih uz carinske procedure i obračune PDV-a vezano uz stjecanje robe i isporuke roba od dobavljača i kupaca iz EU. Ono što moramo znati je da se od toga dana na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Mađarskom ukida carinski pregled roba te se ne ispostavljaju nikakvi carinski dokumenti. Pregled robe na granici vršiti će Policija RH i to iz sigurnosnih razloga, jedanako tako će i pregledavati putne dokumente putnika.

Ukoliko ste u sustavu PDV-a, Porezna uprava vam je po službenoj dužnosti već dodijelila porezni broj koji ćete koristiti u prometu roba sa zemljama EU. Taj broj je vaš OIB ispred kojega se dodaje oznaka države HR. Vaši će dobavljači prije ispostavljanja faktura od vas zahtijevati da im dostavite vaš porezni broj, kako bi provjerili da li ste u sustavu PDV-a ili niste. Ukoliko jeste, tada će vam ispostaviti fakturu bez PDV-a, a vi ćete isti morati obraćunati po primitku pošiljke, te ćete ga odmah moći knjižiti kao pretporez. To će povećati vašu likvidnost, jer praktički porez neće niti platiti. Ukoliko niste u evidenciji PDV obveznika, tada će vam vaš dobavljač obračunati PDV kakav se plaća u njegovoj državi.

Isti postupak trebate provesti i vi ukoliko isporučujete robu u neku od zemalja EU. Provjeru poreznog broja svojeg kupca možete izvršiti na web stranici http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies ili na web stranici naše Porezne uprave.

Ukoliko vam vaš dobavljač ispostavi račun sa obračunatim PDV-om, imati ćete mogućnost tražiti povrat, no to je procedura koja će se vrlo rijetko dogoditi, te pojašnjenje treba potražiti u računovodstvu.

 

 

Kontakt podaci

Kogra d.o.o. - Zračna luka Zagreb - 10150 ZRAČNA LUKA ZAGREB, PP33 - REPUBLIKA HRVATSKA

tel.:    +385 1 6265 215  
fax.:   +385 1 6265 233
email: kogra@kogra.hr

Podaci o tvrtki

KOGRA d.o.o
MB: 0898325, MBS: 080260653
OIB: 89098873492
IBAN: HR7623600001101649730
Temeljni kapital: 20000,00 kn
Direktor: Ružica Alvir

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo KOGRA d.o.o.. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i  KOGRA d.o.o.. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće  KOGRA d.o.o..